ซ่อมออด

ออดไม่ทำงาน? - วิธีแก้ไขออด

คำถาม: ออดของฉันไม่ทำงาน ฉันไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อกดปุ่มออดด้านนอก มันทำให้เกิดเสียงหึ่งแทนเสียงตีระฆัง ส่วนใดของออดที่เสียอาจทำให้เกิดเสียงดังหึ่งและฉันจะแก้ไขออดได้อย่างไร? วิธีซ่อมออดไม่ทำงาน? - วิธีแก้ไขออดอ่านเพิ่มเติม»