คม RK52S27

คม RK52S27ยี่ห้อ: Sharpสิ่งของ #RK52S27
  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลและคำแนะนำ
  • บทวิจารณ์
ภาพรวม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

คำอธิบายชุดอุปกรณ์ในตัวนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับและได้รับการรับรองสำหรับเตาไมโครเวฟ Sharp ที่ระบุชุดในตัว RK-48S27, RK-48S30, RK-52S27 หรือ RK-52S30 เท่านั้น

ไฮไลท์

  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลและคำแนะนำ
  • บทวิจารณ์